Sheet nhạc bài: Du Ca Khúc

Hợp âm

Du ca khuc - MER FT LAZII - sheet

Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 194
======
Lời 1:
Trời xanh mây trắng giữa bao la đất trời ngàn hoa
Đời ta như khúc ca vang rừng xa hoà theo ngàn lá
Nào màng nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng khơi
Kìa muôn cảnh sắc hân hoan ngàn nơi chờ ta đi tới
Hỏi ông trời: đời này sống bao lâu
Sao nhân gian này lại thích u sầu
Có bao điều thật đẹp khắp muôn nơi
Chỉ cần ta còn được sống trên đời
Chốn thiên đàng hay là chốn nhân gian
Nơi xa hoa hay là chốn điêu tàn
Mắt ta nhìn chờ nghe tiếng tâm can
Ta tự do dù là lúc thân tàn
Đường xa ta bước cất lên lời ca
(lời ca du dương khắp nơi địa đàng)
Từ nơi sông sâu đến muôn miền núi đồi
(trời nam ta đứng núi non điệp trùng)
Nhìn cây chen lá lá chen ngàn hoa
(loài ta đơn côi đến đây tựa đầu)
Đời ta du ca khắp nơi đều như nhà
Chorus:
Trời xanh mây trắng giữa bao la đất trời ngàn hoa
(ta ôm hết thế gian trong lòng)
Đời ta như khúc ca vang rừng xa hoà theo ngàn lá
Nào màng nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng khơi
(thì ta chằng tiếc chi xác than này)
Kìa muôn cảnh sắc hân hoan ngàn nơi chờ ta đi tới
 
Lời 2:
Hỏi ông trời: đời này sống bao lâu
Sao nhân gian này lại thích u sầu
Có bao điều thật đẹp khắp muôn nơi
Chỉ cần ta còn được sống trên đời
Chốn thiên đàng hay là chốn nhân gian
Nơi xa hoa hay là chốn điêu tàn
Mắt ta nhìn chờ nghe tiếng tâm can
Ta tự do dù là lúc thân tàn
Đường xa ta bước cất lên lời ca
(lời ca du dương khắp nơi địa đàng)
Từ nơi sông sâu đến muôn miền núi đồi
(trời nam ta đứng núi non điệp trùng)
Nhìn cây chen lá lá chen ngàn hoa
(loài ta đơn côi đến đây tựa đầu)
Đời ta du ca khắp nơi đều như nhà
Chorus:
Trời xanh mây trắng giữa bao la đất trời ngàn hoa
(ta ôm hết thế gian trong lòng)
Đời ta như khúc ca vang rừng xa hoà theo ngàn lá
Nào màng nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng khơi
(thì ta chằng tiếc chi xác than này)
Kìa muôn cảnh sắc hân hoan ngàn nơi chờ ta đi tới