Sheet nhạc bài: Du Ca Khúc

Nhịp: 4/4, tempo: 194 ====== Lời 1: Trời xanh mây [Abm] trắng giữa bao la đất trời ngàn [Dbm] hoa Đời ta như khúc [Gb/Bb] ca vang rừng xa hoà theo ngàn [Abm] lá Nào màng nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng [Dbm] khơi Kìa muôn cảnh sắc hân hoan ngàn nơi chờ......