Lời bài hát

Hợp âm dạo (Như Quỳnh):

- -

Ánh đèn vàng hiu hắt  ,
Khói trầm cay đôi mắt.
Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?
Dáng buồn còn vương nét,
Mắt huyền giờ đã khép
Em nằm đó như đang mơ mộng gì? 
Em theo mây bay quên cuộc đời.
Đời đầy nghĩa thương đau 
Mây đưa em bay đi tìm trời
Và nơi đó em có nhớ tôi Em ơi em ơi người yêu dấu
Sao em yêu vội sớm ra đi.
Em ơi em ơi người yêu dấu. 
Đau lòng thay phút giây xa rồi

Ánh đèn vàng hiu hắt  ,
Khói trầm cay đôi mắt.
Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?
Dáng buồn  còn vương nét, 
Mắt huyền giờ đã khép
Em nằm đó như đang mơ mộng gì? 

Em theo mây bay quên cuộc đời.
Đời đầy nghĩa thương đau 
Mây đưa  em bay đi tìm trời
Và nơi đó em có nhớ tôi

Em ơi em ơi người yêu dấu
Sao em yêu vội sớm ra đi.
Em ơi em ơi người yêu dấu. 
Đau lòng thay phút giây xa rồi

 

Ánh đèn vàng hiu hắt  ,
Khói trầm cay đôi mắt.
Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?
Dáng buồn còn vương nét,
Mắt huyền giờ đã khép
Em nằm đó như đang mơ mộng gì? 
Em theo mây bay quên cuộc đời.
Đời đầy nghĩa thương đau 
Mây đưa em bay đi tìm trời
Và nơi đó em có nhớ tôi

Em ơi em ơi người yêu dấu
Sao em yêu vội sớm ra đi.
Em ơi em ơi người yêu dấu. 
Đau lòng thay phút giây xa rồi

Sheet nhạc bài: DONNA DONNA

Hợp âm