[Am] Trăng đã lên, trăng đã lên, Hương ngát thơm bao ưu huyền vườn thu thiết [E7] tha, Trăng sáng soi, trên lá hoa, Dâng nhớ bao câu mong chờ nhạc xưa [Am] đã qua Xa xôi [A7] rồi, nhớ [Dm] thương Ai mong [G7] chờ vấn [C] vương Riêng có [Gm6] ta [A7]......