Hợp âm dạo: [D] | [D] | [A] | [F#][D] | [D] | [A] | [F#] | [Bm] | [E] | [A] | [A] Muôn ngàn vì sao rực sáng trên [C#m7] trời [E] Có những ngôi [Bm] nào là mắt [A] em tôi [A] Có mặt hồ [E] thu nào xanh lai [Bm] láng Ɓằng đôi......