Sheet nhạc bài: ĐÔI BỜ

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo:
 Ночь была с ливнями,
И  трава в росе. 
Про меня "счастли- вая"
Го- ворили все. 
И са- ма я вери- ла,
 Сердцу  вопре- ки:
 Мы с тобой два  берега
 У одной ре- ки. 
Đêm dài qua,  dưới mưa rơi, em mong chờ anh  tới
 Cây cỏ hoa như nói nên lời  em hạnh phúc nhất  đời
 Mình em riêng thắm  thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa  ta
 Một dòng sông sóng  nước long lanh,  đôi bờ đâu  cách xa. 
   
         
     
         
         
 Trên dòng sông,  sóng đôi nhau,  thiên nga đùa trên  sóng
 Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo  dòng
 Mình em riêng đứng  ngóng trông anh,  với niềm tin thiết  tha
 Một dòng sông sóng  nước long lanh,  đôi bờ đâu cách  xa. 
Đêm dần qua ánh ban mai  đang lan tràn dâng  tới
 Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân  trời
 Mình em riêng thắm  thiết yêu anh,  với niềm tin thiết  tha
 Một dòng sông sóng  nước long lanh,  đôi bờ đâu cách  xa.
 Mình em riêng thắm  thiết yêu anh,  với niềm tin thiết  tha
 Một dòng sông sóng  nước long lanh,  đôi bờ đâu cách  xa.