Sheet nhạc bài: DÌU EM LÊN MÂY

Hợp âm

Lời bài hát

DÌU EM LÊN MÂY - OnlyC & Nguyễn Phúc Thiện
Nhịp: 4/4, tempo: 113, điệu: Bossa Nova
=====
Bầu trời ngả nghiêng em quên cả lối về
Đôi chân như bước trên thiên đàng
Một bước lên thiên đàng
Chờ đợi tình yêu lung linh như món quà
Ai kia ban phát em đi mà, ban phát em đi mà.
Nhưng em không muốn yêu đương rong chơi
Về nhà anh đi về nhà anh đi, về nhà anh đi về nhà
Bề ngoài lọ lem nhưng tâm hồn mỹ miều
Lòng này chỉ muốn yêu anh nhiều
Và muốn cho anh dìu, dìu
Dìu em lên mây
Cảm giác được say
Yêu đương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này
Dìu em lên mây
Trời đất cuồng quay
Yêu thương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này.
Dìu em lên mây
Úm ba la đếm một hai ba
Úm ba la em hiện ngay ra
Úm ba la không cần đâu xa
Úm ba la úm ba la úm ba la la
Dừng lại cùng lời gọi mời
Tuyệt vời là người nhận lời
Anh đưa tay em ra khơi
Chợt tay em buông lơi.
Vội vàng chi đêm nay rất dài
Người chơi chiêu làm sao bắt bài
Ngồi nghỉ ngơi rồi nhắm mắt lại
Mùi tóc ai ai ai.
Mượn cơn say em muốn về
Về cùng nhau chung nhau mái nhà
Rồi công khai em như món quà
Là lá la la là.
Bầu trời ngả nghiêng em quên cả lối về
Đôi chân như bước trên thiên đàng
Một bước lên thiên đàng
Chờ đợi tình yêu lung linh như món quà
Ai kia ban phát em đi mà
Ban phát em đi mà.
Nhưng em không muốn yêu đương rong chơi
Về nhà anh đi về nhà anh đi về nhà anh đi về nhà
Bề ngoài lọ lem nhưng tâm hồn mỹ miều
Lòng này chỉ muốn yêu anh nhiều
Và muốn cho anh dìu, dìu
Dìu em lên mây
Cảm giác được say
Yêu đương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này
Dìu em lên mây
Trời đất cuồng quay
Yêu thương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này.
Dìu em lên mây
Cảm giác được say
Yêu đương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này
Dìu em lên mây
Trời đất cuồng quay
Yêu thương đong đầy
Ai đưa em về thì tay em này
Dìu em lên mây...