Lời bài hát
Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng Tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng Tiến theo lá cờ của Hồ Chí Minh quang vinh Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước Tiếng của người vẫn ấm cả non sông Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đườngTay ta nâng cao tấm chân dung Bác Hồ Trong tim nhen lên những ước mơ rực rỡ Khăn quàng đỏ tươi là của Bác trao cho mình Biết bao tự hào đội Hồ Chí Minh quang vinh Nhớ năm điều của Bác ngời ánh sáng Nhớ những lời di chúc đầy yêu thương Những cháu ngoan Bác Hồ nối nghiệp Đảng tiên phong Xây nước non đời đời sáng tươi huy hoàngĐi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng Tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng Tiến theo lá cờ của Hồ Chí Minh quang vinh Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước Tiếng của người vẫn ấm cả non sông Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đườngTay ta nâng cao tấm chân dung Bác Hồ Trong tim nhen lên những ước mơ rực rỡ Khăn quàng đỏ tươi là của Bác trao cho mình Biết bao tự hào đội Hồ Chí Minh quang vinh Nhớ năm điều của Bác ngời ánh sáng Nhớ những lời di chúc đầy yêu thương Những cháu ngoan Bác Hồ nối nghiệp Đảng tiên phong Xây nước non đời đời sáng tươi huy hoàng

Sheet nhạc bài: ĐI TA ĐI LÊN

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Di_ta_di_len-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]