Lời bài hát
 Hợp âm dạo: ĐK: Một đêm đông trong hoang vắng mênh mông, Ngoài đồng xa vang ca tiếng Thiên thần. Có ai người biết chăng nào giữa đêm nay Chúa sinh ra vì ta. Tình yêu Chúa ôi cao ngất bao la, Lòng con đây theo muôn khúc ca hòa. Kính dâng Ngài khúc tân caNgát hương hoa của lòng con bao thiết tha. -1. Mang thân phận ta Chúa đâu xá gìNằm chốn bao hôi tanh lừa chiên lạnh rét trong máng cỏ cơ hàn. Xin dâng về Chúa tâm tình yêu mến kính tôn đến muôn đời, Vững lòng thành tín không hề vơi. -ĐK: Một đêm đông trong hoang vắng mênh mông, Ngoài đồng xa vang ca tiếng Thiên thần. Có ai người biết chăng nào giữa đêm nay Chúa sinh ra vì ta. Tình yêu Chúa ôi cao ngất bao la, Lòng con đây theo muôn khúc ca hòa  Kính dâng Ngài khúc tân ca Ngát hương hoa của lòng con bao thiết tha. - 2. Ôi đêm bình an thế gian mong chờ,Chờ đón vua cao sang quyền uy. Ngài đến trong khó khăn thấp hèn. Tim con từ đây reo niềm vui mới Ánh dương Chúa huy hoàng, xóa mọi tăm tối bao sầu đau. -   - - -3. Chúa xuống trần gian trong cảnh cơ hàn,Người chớ bon chen trong lợi danh, Phù thế như giấc mơ mau tàn. Hãy ngắm nhìn Chúa tâm tình đơn sơ bé thơ trong khiêm hạ, Con đường ân phúc của đời ta. -ĐK: Một đêm đông trong hoang vắng mênh mông, Ngoài đồng xa vang ca tiếng Thiên thần. Có ai người biết chăng nào giữa đêm nay Chúa sinh ra vì ta. Tình yêu Chúa ôi cao ngất bao la, Lòng con đây theo muôn khúc ca hòa  Kính dâng Ngài khúc tân ca Ngát hương hoa của lòng con bao thiết tha.

Sheet nhạc bài: ĐÊM TÌNH THƯƠNG

Hợp âm