Sheet nhạc bài: ĐÊM THU HÀ NỘI

Hợp âm

Dem thu Ha noi - Le May - Sheet

Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 91
=====
Intro:
  
1. Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Muốn ghì chặt mùa thu vào thương nhớ  
Lá sen ủ hương hạt mềm nho nhỏ  
Dẻo thơm về, xanh đắm đuối trên tay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Bồn chồn heo may, xạc xào nhạc lá  
Dáng chiều hồ Tây quệt hồng sắc má  
Thấp thoáng sâm cầm chấp chới cánh bay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Ta nép vào ta mưa rơi lất phất  
Phố cổ lung linh, nét xưa ngây ngất  
Đã bao năm rồi không dạ đổi lòng thay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Ta muốn uống cạn trời thu trong mắt biếc  
Say đến ngọt ngào bỗng thấy mình đơn chiếc  
Cũng bởi mùa thu huyền diệu chỉ nơi đây  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Xin được sống thật mình như hơi thở  
Xin được trẫm trong làn thu hé nở
Tan mình vào đắm say… 
 
2.
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Muốn ghì chặt mùa thu vào thương nhớ  
Lá sen ủ hương hạt mềm nho nhỏ  
Dẻo thơm về, xanh đắm đuối trên tay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Bồn chồn heo may, xạc xào nhạc lá  
Dáng chiều hồ Tây quệt hồng sắc má  
Thấp thoáng sâm cầm chấp chới cánh bay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Ta nép vào ta mưa rơi lất phất  
Phố cổ lung linh, nét xưa ngây ngất  
Đã bao năm rồi không dạ đổi lòng thay  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Ta muốn uống cạn trời thu trong mắt biếc  
Say đến ngọt ngào bỗng thấy mình đơn chiếc  
Cũng bởi mùa thu huyền diệu chỉ nơi đây  
Mai Sài Gòn rồi, Hà Nội một đêm nay  
Trái tim đập, biến thành hai  nửa
Nửa trao gửi cho nồng nàn hoa sữa  
Nửa đem về trả nắng ấm phương Nam  
Nửa trao gửi cho nồng nàn hoa sữa  
Nửa đem về ... trả nắng ấm phương Nam…