Đàn [Dm] bao tuổi rồi, nảy cung đợi [A7] mong [Dm] Reo ai oán trong khuê [A7] phòng Tình tang tang [Dm] tính [A7] tình Tình tang tang [Dm] tính tính [A7] tình. [Dm] Lạnh lùng [A7] hơn gió ngoài [Dm] đồng Ngồi se [A7] chỉ [Dm] hồng, hỏi ai hiểu [A7] không [Dm] Tiếng oanh muốn nhắn [A7] lời Thay [Dm] những tiếng ngân Như chiếc bóng người chưa dám nhấc......