Sheet nhạc bài: ĐẮC ĐỘ

Hợp âm

Lời bài hát


Chìm sâu nơi nhân thế ấy
Quên cố hương... chẳng trở về
Đã ngàn năm... thấm thoát
May kiếp này con gặp Thầy
Điệp khúc:
Sư Tôn!... Cứu nhân!
Xin chớ lần nữa lỡ duyên
Sư Tôn! ... Cứu nhân!
Đừng lỡ cơ duyên lần này
Biểu Diễn: Hiểu Đặng https://www.youtube.com/watch?v=2w4RHGzSrBc