[F] [Am] Chìm sâu nơi nhân thế ấy [Dm] [Gm] Quên cố hương… chẳng trở về [Bb] [F] Đã ngàn năm… thấm thoát [C] [F] May kiếp này con gặp Thầy Điệp khúc: [Dm] [Bb] Sư Tôn!… Cứu nhân! [F] [Am] Xin chớ lần nữa lỡ duyên [Dm] [Am] Sư Tôn! … Cứu nhân! [C]......