Lời bài hát
 Mặt trăng tròn nhô lên Tỏa sáng xanh khu rừng Thỏ mẹ và thỏ con Nắm tay cùng vui múa Hươu, Nai, Sóc đến xem Xin mời vào nhảy cùng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăngMặt trăng tròn nhô lên Tỏa sáng xanh khu rừng Thỏ mẹ và thỏ con Nắm tay cùng vui múa Hươu, Nai, Sóc đến xem Xin mời vào nhảy cùng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăngMặt trăng tròn nhô lên Tỏa sáng xanh khu rừng Thỏ mẹ và thỏ con Nắm tay cùng vui múa Hươu, Nai, Sóc đến xem Xin mời vào nhảy cùng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăng La la lá la lá la Cùng múa hát dưới trăng...

Sheet nhạc bài: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG

Hợp âm