Lời bài hát
CON MÈO RA BỜ SÔNG - Bé Minh ThưĐiệu: Slow FoxMột con mèo ra bờ sông Meo, này chớ xuống sông! Một con mèo ra bờ ao Meo, này chớ xuống ao! Em cũng không chơi gần sông Em cũng không chơi gần ao kẻo ngã nhào!Một con mèo ra bờ sông Meo, này chớ xuống sông! Một con mèo ra bờ ao Meo, này chớ xuống ao! Em cũng không chơi gần sông Em cũng không chơi gần ao kẻo ngã nhào!Một con mèo ra bờ sông Meo, này chớ xuống sông! Một con mèo ra bờ ao Meo, này chớ xuống ao! Em cũng không chơi gần sông Em cũng không chơi gần ao kẻo ngã nhào!Một con mèo ra bờ sông Meo, này chớ xuống sông! Một con mèo ra bờ ao Meo, này chớ xuống ao! Em cũng không chơi gần sông Em cũng không chơi gần ao kẻo ngã nhào!

Sheet nhạc bài: CON MÈO RA BỜ SÔNG

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Chu_kien_con.swf” width=”690″ height=”840″]