Hợp âm CON MÈO RA BỜ SÔNG   [F] Một con mèo [C] ra bờ sông [F] Meo, này chớ xuống sông! Một con mèo [C] ra bờ ao [F] Meo, này chớ xuống ao! Em cũng không [C] chơi gần sông [F] Em cũng không [C] chơi gần ao kẻo ngã [F] nhào! [F]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Chu_kien_con.swf” width=”690″ height=”840″]