Sheet nhạc bài: CON GÁI CỦA MẸ

Hợp âm

Lời bài hát

Intro (Phi Nhung):
Mẹ thường bảo con thân gái đục trong
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng
Giờ thì ba má chiều cưng
Chẳng cần liệu lo lấy thân
Lỡ mai về bên khó lòng.
Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu
Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào
Họ hàng cô bác thì đông
Mẹ chồng em dâu biết không?
Đứng ngồi nói năng lựa lời. -
Dù người ta yêu thương
Con nhớ đừng xem là thường
Xuất giá rồi thì tòng phu con nhé.
Công ngôn dung đức hạnh
Trọn đời con thờ chồng
Giữ gìn tiếng sạch trong
Danh giá ta thuỷ chung.
Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng
Dặm ngàn thân gái đục trong
Một lần xe hoa pháo hồng
Suốt đời khắc ghi trong lòng. -
- -
Dù người ta yêu thương
Con nhớ đừng xem là thường
Xuất giá rồi thì tòng phu con nhé.
Công ngôn dung đức hạnh
Trọn đời con thờ chồng
Giữ gìn tiếng sạch trong
Danh giá ta thuỷ chung.
Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng
Dặm ngàn thân gái đục trong
Một lần xe hoa pháo hồng
Suốt đời khắc ghi trong lòng. -
Dặm ngàn thân gái đục trong
Một lần xe hoa pháo hồng
Suốt đời khắc ghi trong lòng. -