Lời bài hát

Hợp âm dạo (Như Quỳnh):

-  

- -

Con đường xưa em đi
Vàng lên mái tóc thề
Ngõ hồn dâng tái tê 
Anh làm thơ vu quy
Khách qua đường lắng nghe
Chuyện tình ta đã ghi. 
Những mùa trăng vu quy
Vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi. 
Có nàng hoen đôi mi
Ngóng theo đường vắng hoe
Hỏi còn ai cố tri. --

ĐK:
Em ơi! Nhìn gió lên khơi
Lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài
E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
Anh ơi! Màu áo phong sương
Mình ước huy hoàng
Được bàn tay chính nàng.
Dâng hoa, dâng hết ân tình
Tính đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ.

Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi. 
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tanh
Chỉ còn em với anh. 

 -

- -

ĐK:
Em ơi! Nhìn gió lên khơi
Lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài
E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
Anh ơi! Màu áo phong sương
Mình ước huy hoàng
Được bàn tay chính nàng.
Dâng hoa, dâng hết ân tình
Tính đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ.

Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi. 
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tanh
Chỉ còn em với anh. 

Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tanh
Chỉ còn... em với anh.   -

Sheet nhạc bài: CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Hợp âm