Lời bài hát

Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trong thật ngoan ngoãn quá
Gọi dạ bảo vâng, lể phép ngoan nhất nhà
Chim gặp bác chào mào "chào bác"
Chim gặp cô sơn ca "chào cô"
Chim gặp anh chích choè "chào anh"
Chim gặp chị sáo nâu "chào chị"
Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trong thật ngoan ngoãn quá
Gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình

Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trong thật ngoan ngoãn quá
Gọi dạ bảo vâng, lể phép ngoan nhất nhà
Chim gặp bác chào mào "chào bác"
Chim gặp cô sơn ca "chào cô"
Chim gặp anh chích choè "chào anh"
Chim gặp chị sáo nâu "chào chị"
Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trong thật ngoan ngoãn quá
Gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình

Sheet nhạc bài: CON CHIM VÀNH KHUYÊN

Hợp âm

Con chim vanh khuyen - sheet