Lời bài hát
Hợp âm dạo (Emily & Hạnh Sino):- -  Quê hương chốn thanh bình Có bầu trời xanh thắm xanh Đồng lúa thẳng cánh cò bay Lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ.Em ra chốn đô thành Xa rời vòng tay mẹ yêu Từ nay giữa chốn phồn hoa Xa rời cánh diều mơ ước hôm nào.Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ Nhớ thương những lời mẹ ru Những đêm trăng vàng sáng trong.Mơ ước thành cô tấm ngày xưa Sớm hôm không ngại gian khó Tiếng chim Oanh vàng thiết tha.  - -  -Quê hương chốn thanh bình Có bầu trời xanh thắm xanh Đồng lúa thẳng cánh cò bay Lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ.Em ra chốn đô thành Xa rời vòng tay mẹ yêu Từ nay giữa chốn phồn hoa Xa rời cánh diều mơ ước hôm nào.Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ Nhớ thương những lời mẹ ru Những đêm trăng vàng sáng trong.Mơ ước thành cô tấm ngày xưa Sớm hôm không ngại gian khó Tiếng chim Oanh vàng thiết tha.-         Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ Nhớ thương những lời mẹ ru Những đêm trăng vàng sáng trong.Mơ ước thành cô tấm ngày xưa Sớm hôm không ngại gian khó Tiếng chim Oanh vàng thiết tha.Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ -Mơ ước thành cô tấm ngày xưa- 

Sheet nhạc bài: CÔ TẤM NGÀY NAY

Hợp âm