Sheet nhạc bài: CÔ TẤM NGÀY NAY

Hợp âm

Lời bài hát

CÔ TẤM NGÀY NAY - Emily & Hạnh Sino
Hợp âm dạo (Disco):
- -
Quê hương chốn thanh bình
Có bầu trời xanh thắm xanh
Đồng lúa thẳng cánh cò bay
Lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ.
Em ra chốn đô thành
Xa rời vòng tay mẹ yêu
Từ nay giữa chốn phồn hoa
Xa rời cánh diều mơ ước hôm nào.
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru
Những đêm trăng vàng sáng trong.
Mơ ước thành cô tấm ngày xưa
Sớm hôm không ngại gian khó
Tiếng chim Oanh vàng thiết tha. 
 
- -  
-
Quê hương chốn thanh bình
Có bầu trời xanh thắm xanh
Đồng lúa thẳng cánh cò bay
Lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ.
Em ra chốn đô thành
Xa rời vòng tay mẹ yêu
Từ nay giữa chốn phồn hoa
Xa rời cánh diều mơ ước hôm nào.
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru
Những đêm trăng vàng sáng trong.
Mơ ước thành cô tấm ngày xưa
Sớm hôm không ngại gian khó
Tiếng chim Oanh vàng thiết tha.
-
     
   
 
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru
Những đêm trăng vàng sáng trong.
Mơ ước thành cô tấm ngày xưa
Sớm hôm không ngại gian khó
Tiếng chim Oanh vàng thiết tha.
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
 -
Mơ ước thành cô tấm ngày xưa
-