Lời bài hát
Hợp âm dạo (Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà):    Đường xa cô gái Gia Long về đâu    Dừng chân cho nhắn thăm cô vài câu    Bao cô dưới cùng mái trường Khi xưa đã tặng hoa mừng Nay có còn theo bước thương không   Người trai lính chiến em hằng chờ mong    Ngày vui sông núi anh lập đầu công    Hoa xưa vẫn vẹn sắc màu Trao anh chiếm trọn tâm lòng Một bóng hình em đã ghi sâu   Thân trai chiến trường đời phong sương dãi dầu Để tô màu áo trắng ấy    Non sông thái hoà đem hoa khắp nhà Nhớ ơn người lính cách xa   Này cô xuân nữ Gia Long thành đô    Màu hoa thép súng xin dành tặng cô    Hoa em vẫn vẹn sắc màu Trao anh chiếm cả tấm lòng Một sắc màu em đã ghi sâu.               Thân trai chiến trường đời phong sương dãi dầu Để tô màu áo trắng ấy    Non sông thái hoà đem hoa khắp nhà Nhớ ơn người lính cách xa   Này cô xuân nữ Gia Long thành đô    Màu hoa thép súng xin dành tặng cô    Hoa em vẫn vẹn sắc màu Trao anh chiếm cả tấm lòng Một sắc màu em đã ghi sâu.   Hoa em vẫn vẹn sắc màu Trao anh chiếm cả tấm lòng Một sắc màu ... em đã ghi sâu...

Sheet nhạc bài: CÔ NỮ SINH GIA LONG

Hợp âm