Sheet nhạc bài: CHUYỆN NẮNG VÀ MƯA

Hợp âm

Lời bài hát

CHUYỆN NẮNG VÀ MƯA - Andiez
Nhịp: 4/4, tempo: 130, điệu: Slow Surf
=====
Nếu cuộc đời của chúng ta như con quay vòng
Có phải là dù ta đi phương nào, cũng về với nhau
Anh vẫn cứ tin vào tình yêu
Sẽ là lời hồi đáp cho những nghĩ suy trong anh.
T-ĐK:
Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy
Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.
ĐK:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
Chờ anh.
T-ĐK:
Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy
Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.
ĐK:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
Chờ anh.
Ngước lên trên cao chỉ muốn đi tìm câu trả lời
Chỉ một câu trả lời cho những câu hỏi là tại vì sao
Bầu trời rộng lớn, sao ta chẳng lớn chỉ để có những điều vô nghĩa
Rồi dừng chân lạc muôn phía.
ĐK:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
ĐK:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
Chờ anh.