Intro: [G] | [Em] | [F] | [A7] | [D] | [G] | [Em] | [F] | [Am] | [D]   Mình [G] bước đi cùng nhau. Mình [Em] bước trên quãng [Em7] đường. Cùng vượt qua bao nhiêu ngàn [F] sóng xô dẫu cuộc đời chia cách [D] ta. Dù thế gian đổi [G] thay,......