Lời bài hát

Hợp âm dạo (Anh Thơ & Quang Hào):

     

    -

Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương cây trái chín  trong vườn
Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em ... vàng tia nắng thưa 

Em còn nhớ mái đình xưa
Ngôi trường xưa ê a giọng hát
Gọi ve, bắt bướm những trưa hè
Chim đủ cánh, chim xa đàn
Chiều nào anh chợt sang sông
Về nơi phố đông,
Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ 
Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay 
Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò

Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh 
Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta về chốn yên bình 

     

    -

Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương cây trái chín  trong vườn
Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em ... vàng tia nắng thưa 

Em còn nhớ mái đình xưa
Ngôi trường xưa ê a giọng hát
Gọi ve, bắt bướm những trưa hè
Chim đủ cánh, chim xa đàn
Chiều nào anh chợt sang sông
Về nơi phố đông,
Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ 
Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay 
Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò

Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh 
Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta về chốn yên bình 

Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh 
Chuyến đò quê hương
Sẽ đưa ta về ... chốn yên bình 

 

Sheet nhạc bài: CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hợp âm