Sheet nhạc bài: CHUYỆN DỞ DANG

Hợp âm

Chuyện Dở Dang - Ngot_001-1024

Chuyện Dở Dang - Ngot_002-1024

Chuyện Dở Dang - Ngot_003-1024

Chuyện Dở Dang - Ngot_004-1024

Lời bài hát

 
CHUYỆN DỞ DANG - Ngọt
Nhịp: 3/4, tempo: 73, điệu: Chưa chọn
=====
- - -
Câu chuyện nghe suýt hay
Một ai bắt tay đi tìm một hạnh phúc suýt tới
Có một ai suýt vui
Một ai đã kết hôn em trong đầu
Chỉ Thương mẹ em mất công
Mẹ em cất công đi tìm
Một người đáng dắt mối
Nhưng mẹ em biết không
Rằng anh cũng muốn xây lâu đài
Mà em không muốn thuê lâu dài
Trời đất ơi không lẽ mình
sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau
Trời đất ơi không lẽ anh kể
một câu chuyện chẳng đến đâu
Nàng có tôi mà tôi thì không có nàng
Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng
Chuyện gì mà dở dang
Em còn đang đắn đo
Mà anh cứ lo anh không thể chờ đến lúc đấy
Hay là thôi cứ cho
Là thôi cứ cho anh câu khước từ
Tại người ta cứ cho đi tận đâu
Mà chưa bao giờ nói hết câu
Hay là chờ thế thôi
Là mai anh cứ xây lâu đài
Hoạ chăng ai muốn thuê lâu dài
Nhưng trời đất ơi không lẽ mình
sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau
Trời đất ơi không lẽ anh kể
một câu chuyện chẳng đến đâu
Nàng có tôi mà tôi thì không có nàng
Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng
Chuyện gì mà dở dang
Có cái nhẫn bằng vàng
Ý là anh có cái nhẫn tặng nàng
Nhưng nàng không lấy
Có cái khoá cửa nhà
Ý là anh có cái khoá gọi là
Nhưng mà không lấy
Để Trời đất ơi có tôi thì không có nàng
Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng
Chuyện gì mà dở dang
Chuyện gì mà dở