Lời bài hát
Hoài Nam:Khi chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên ... và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên ... và em một bên.Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, Anh vẫn thấy ... đời không lẻ loi. Biển một bên ... và em một bên.Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người Anh đứng gác ... trời khuya đảo vắng. Biển một bên ... và em một bên.Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa Không có em yêu anh chỉ còn với cỏ Cho dẫu thế , thì anh vẫn nhớ, Biển một bên ... và em một bên. Biển một bên ... và em một bên.Khi chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên ... và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên ... và em một bên.Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, Anh vẫn thấy ... đời không lẻ loi. Biển một bên ... và em một bên.Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người Anh đứng gác ... trời khuya đảo vắng. Biển một bên ... và em một bên.Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa Không có em yêu anh chỉ còn với cỏ Cho dẫu thế , thì anh vẫn nhớ, Biển một bên ... và em một bên. Biển một bên ... và em một bên. 

Sheet nhạc bài: CHÚT THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN

Hợp âm