Lời bài hát
 Chú gà mơ đi chơi không hỏi bà Mải chơi quá tối cũng không về nhà Mẹ ngóng trông, bà mất công Tìm chú mơ, Mơ kia thật là hư!Chú vịt tơ, luôn luôn vâng lời bà Học ca múa, lúc xâu kim hộ bà Mẹ rất yêu, bà rất khen Vịt bé tơ, ngoan sao thật là ngoan.Chú gà mơ đi chơi không hỏi bà Mải chơi quá tối cũng không về nhà Mẹ ngóng trông, bà mất công Tìm chú mơ, Mơ kia thật là hư!Chú vịt tơ, luôn luôn vâng lời bà Học ca múa, lúc xâu kim hộ bà Mẹ rất yêu, bà rất khen Vịt bé tơ, ngoan sao thật là ngoan.Chú gà mơ đi chơi không hỏi bà Mải chơi quá tối cũng không về nhà Mẹ ngóng trông, bà mất công Tìm chú mơ, Mơ kia thật là hư!Chú vịt tơ, luôn luôn vâng lời bà Học ca múa, lúc xâu kim hộ bà Mẹ rất yêu, bà rất khen Vịt bé tơ, ngoan sao thật là ngoan.

Sheet nhạc bài: CHÚ GÀ CHÚ VỊT

Hợp âm