Lời bài hát
CHÚ ẾCH ĂN TRĂNG - Minh Trang Điệu: DiscoMột đêm mùa hạ Trời đầy trăng sao Có một chú ếch Ngồi ở bờ ao Mồm luôn đớp đớp Uống bóng trăng vào Cá rô thấy lạ Mới hỏi làm sao? Ếch nói cố đớp Ăn hết trăng sao Cho trời tối lại Thành cơn mưa ràoMột đêm mùa hạ Trời đầy trăng sao Có một chú ếch Ngồi ở bờ ao Mồm luôn đớp đớp Uống bóng trăng vào Cá rô thấy lạ Mới hỏi làm sao Ếch nói cố đớp Ăn hết trăng sao Cho trời tối lại Thành cơn mưa ràoMột đêm mùa hạ Trời đầy trăng sao Có một chú ếch Ngồi ở bờ ao Mồm luôn đớp đớp Uống bóng trăng vào Cá rô thấy lạ Mới hỏi làm sao Ếch nói cố đớp Ăn hết trăng sao Cho trời tối lại Thành cơn mưa rào .

Sheet nhạc bài: CHÚ ẾCH ĂN TRĂNG

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Chu_ech_an_trang.swf” width=”690″ height=”840″]