Lời bài hát
Hợp âm dạo (Cẩm Ly):            Dậy đi em đừng ngủ dây dưa Dậy ra coi giàn mướp ra hoa Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn  Người ta đi về miết nơi xa Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai.          Dậy đi  em đừng ngủ dây dưa Dậy ra  coi trời nắng lên chưa Nắng  lên má lom khom giặt áo  sau vườn  Dậy đi  em đừng ngủ dây dưa Chạy ra  coi từng luống rau thưa Má  đang, má đang phơi dùm áo  cho em.        ĐK: Dậy ra  coi lòng hết đau chưa Kệ người  ta đừng có hay  mơ Lấy  chồng đường đời còn bao kẻ  chờ  Dậy đi  mua đồ nấu canh chua Về cho  ba mày bữa cơm  trưa Cớ  gì mà nằm buồn thỉu, buồn  thiu.          Dậy đi em đừng ngủ dây dưa Dậy ra coi giàn mướp ra hoa Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn  Người ta đi về miết nơi xa Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai.          Dậy đi  em đừng ngủ dây dưa Dậy ra  coi trời nắng lên chưa Nắng  lên má lom khom giặt áo  sau vườn  Dậy đi  em đừng ngủ dây dưa Chạy ra  coi từng luống rau thưa Má  đang, má đang phơi dùm áo  cho em.        ĐK: Dậy ra  coi lòng hết đau chưa Kệ người  ta đừng có hay  mơ Lấy  chồng đường đời còn bao kẻ  chờ  Dậy đi  mua đồ nấu canh chua Về cho  ba mày bữa cơm  trưa Cớ  gì mà nằm buồn thỉu, buồn  thiu..

Sheet nhạc bài: CHỒNG XA

Hợp âm