Sheet nhạc bài: CHỒNG XA Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Cẩm Ly): [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [Gb] | [Gb] | [Abm] | [Abm][Abm][Abm][B][B] | [Gb] | [Gb] | [Abm][Abm][Abm][Abm] Dậy đi [Abm] em đừng ngủ dây dưa Dậy ra [B] coi giàn mướp ra hoa Má [Ab] ơi lấy khăn cho......