Lời bài hát
Hợp âm CHO EM LỜI CUỐI  Hợp âm dạo:  Nói một lời, lời cuối với em người ơi  Sao anh yêu quay gót xoá tan bao giấc mộng  Ngày xưa đó tình nồng, giờ đây mất anh rồi Người yêu hỡi vì sao quên hết chuyện tình xưa. Khóc thật nhiều người cũng không quay về đây  Em cô đơn ngơ ngác, anh không câu giã từ  Thì vương vấn làm gì, người yêu quá vô tình  Thà anh nói cùng em vì sao đôi mình lìa xa. ĐK: Em yêu anh, yêu anh nồng thắm Nhưng nay đành quên đi mau Đi mau ngày tháng bên nhau Vì câu yêu thương khi xưa trao em Giờ dành cho người ấy. Xin cho em, cho em lời cuối Chia tay rồi ta xa nhau xa nhau Dù trái tim em còn đây bao nhiêu cô đơn cô đơn Vì mình mất nhau mãi mãi  Nói một lời, lời cuối với em người ơi  Sao anh yêu quay gót xoá tan bao giấc mộng  Ngày xưa đó tình nồng, giờ đây mất anh rồi Người yêu hỡi vì sao quên hết chuyện tình xưa. Khóc thật nhiều người cũng không quay về đây  Em cô đơn ngơ ngác, anh không câu giã từ  Thì vương vấn làm gì, người yêu quá vô tình  Thà anh nói cùng em vì sao đôi mình lìa xa. ĐK: Em yêu anh, yêu anh nồng thắm Nhưng nay đành quên đi mau Đi mau ngày tháng bên nhau Vì câu yêu thương khi xưa trao em Giờ dành cho người ấy. Xin cho em, cho em lời cuối Chia tay rồi ta xa nhau xa nhau Dù trái tim em còn đây bao nhiêu cô đơn cô đơn Vì mình mất nhau trong đời ĐK: Em yêu anh, yêu anh nồng thắm Nhưng nay đành quên đi mau Đi mau ngày tháng bên nhau Vì câu yêu thương khi xưa trao em Giờ dành cho người ấy. Xin cho em, cho em lời cuối Chia tay rồi ta xa nhau xa nhau Dù trái tim em còn đây bao nhiêu cô đơn cô đơn Vì mình mất nhau trong đờiEm yêu anh, yêu anh nồng thắm Nhưng nay đành quên đi mau Đi mau ngày tháng bên nhau Vì câu yêu thương khi xưa trao em Giờ dành cho người ấy. Xin cho em, cho em lời cuối Chia tay rồi ta xa nhau xa nhau Dù trái tim em còn đây bao nhiêu cô đơn cô đơn Vì mình mất nhau trong đời...

Sheet nhạc bài: CHO EM LỜI CUỐI

Hợp âm