Lời bài hát
 Líu lo nghe buổi sáng chim ca vang líu lo Líu lo líu lo chim trên cành Rộn ràng theo bước chân emLíu lo theo từng bước chân ngây thơ bước đi Líu lo líu lo chim trên cành Cùng ngày mai hát caKhi đi tung tăng với bạn bè  Khi đi trên phố với người thân  Tíu tít tíu tít với bạn bè  Như là bầy sơn caNhớ mãi nhớ mãi những con đường  Yêu sao yêu quá những hàng cây  Tíu tít tíu tít với bạn bè  Như là bầy sơn ca!Líu lo nghe buổi sáng chim ca vang líu lo Líu lo líu lo chim trên cành Rộn ràng theo bước chân emLíu lo theo từng bước chân ngây thơ bước đi Líu lo líu lo chim trên cành Cùng ngày mai hát caKhi đi tung tăng với bạn bè  Khi đi trên phố với người thân  Tíu tít tíu tít với bạn bè  Như là bầy sơn caNhớ mãi nhớ mãi những con đường  Yêu sao yêu quá những hàng cây  Tíu tít tíu tít với bạn bè  Như là bầy sơn ca!

Sheet nhạc bài: CHIM SƠN CA

Hợp âm