Lời bài hát
Intro:-Trong rừng cây  xanh sáo đùa sáo bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đơm bông ơi đàn chim vui bầy la là la  laTrong rừng cây  xanh sáo tìm trái thơm. Trong rừng cây xanh tiếng đùa liú lo. Ngot thơm đơm bông ơi đàn chim vui bầy la là la… laTrong rừng cây  xanh sáo đùa sáo bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đơm bông ơi đàn chim vui bầy la là la  laTrong rừng cây  xanh sáo tìm trái thơm. Trong rừng cây xanh tiếng đùa liú lo. Ngot thơm đơm bông ơi đàn chim vui bầy la là la… la

Sheet nhạc bài: CHIM SÁO

Hợp âm

Chim sao_001