Lời bài hát
 Cúc cu cúc cu, tiếng chim cúc cu Gù trên đồi cọ, lắng nghe lắng nghe! Rộn ràng trong gió, tiếng chim cúc cuCúc cu cúc cu, tiếng chim cúc cu Ríu rít rộn ràng, hãy nghe hãy nghe! Một mùa thu đến, với bao ước mơ Cúc cu cúc cu, có phải là chim Đang gọi mùa thu, cúc cu cúc cu Chim gọi mùa thu, cho em tới trườngCúc cu cúc cu, có phải là chim Đang gọi mùa thu, cúc cu cúc cu Chim gọi mùa thu, cho em tới trườngCúc cu cúc cu, tiếng chim cúc cu Gù trên đồi cọ, lắng nghe lắng nghe! Rộn ràng trong gió, tiếng chim cúc cuCúc cu cúc cu, tiếng chim cúc cu Ríu rít rộn ràng, hãy nghe hãy nghe! Một mùa thu đến, với bao ước mơ Cúc cu cúc cu, có phải là chim Đang gọi mùa thu, cúc cu cúc cu Chim gọi mùa thu, cho em tới trườngCúc cu cúc cu, có phải là chim Đang gọi mùa thu, cúc cu cúc cu Chim gọi mùa thu, cho em tới trường

Sheet nhạc bài: CHIM CÚC CU

Hợp âm

Chim cuc cu_001