Lời bài hát
Hợp âm CHIM BAY Hợp âm dạo:Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà  Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca Gió vờn theo lời ca trong sáng Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca Gió vờn theo lời ca thương mến Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà  Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca Gió vờn theo lời ca trong sáng Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca Gió vờn theo lời ca thương mến

Sheet nhạc bài: CHIM BAY

Hợp âm