Sheet nhạc bài: CHIM BAY

Hợp âm

Lời bài hát

CHIM BAY - V.A
Hợp âm dạo - Blues:
Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà
Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà
Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca
Gió vờn theo lời ca trong sáng
Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca
Gió vờn theo lời ca thương mến 
Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà
Chim bay lượn bay khắp trời quê nhà
Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca
Gió vờn theo lời ca trong sáng
Chim líu lo líu lo rộn ràng hòa tiếng ca
Gió vờn theo lời ca thương mến