Lời bài hát
Hợp âm dạo (Mai Thiên Vân):            Quê em nắng vàng nhạt cô thôn Vài mây trắng dật dờ về cuối trời Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến , bóng dừa nghiêng gió ru thềm.  Tìm về đôi cánh mầu , mắt em nhìn nói ngàn câu.  Nhớ mãi mối tình của mẹ quê nâu sồng Của người em mơ mộng, Và chiều vàng ngát mênh mông Là chiều ngày ấy sang sông em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa Xa xôi bước người anh lữ thứ Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Bm]Quê em nắng vàng nhạt cô thôn Vài mây trắng dật dờ về cuối trời Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến , bóng dừa nghiêng gió ru thềm.  Tìm về đôi cánh mầu , mắt em nhìn nói ngàn câu.  Nhớ mãi mối tình của mẹ quê nâu sồng Của người em mơ mộng, Và chiều vàng ngát mênh mông Là chiều ngày ấy sang sông em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa Xa xôi bước người anh lữ thứ Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.  Xa xôi bước người anh lữ thứ Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. - Xa xôi bước người anh lữ thứ Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.- 

Sheet nhạc bài: CHIỀU LÀNG EM

Hợp âm