Lời bài hát
Hợp âm dạo (Lệ Quyên):         -Anh ơi tôi  lên đường phố  cũ tìm  anh chiều hẹn  hò  Cho nhau niềm vui  cuối tuần  vì hơn mấy  lần Vắng  anh trời kinh  đô nghe xao  xuyến bước cô  đơn. -Ai quên ai  khi bàn tay  trót nằm  trong lòng tay  rồi  Anh ơi  chuyện hai chúng  mình  mộng xưa khó  thành Biết  nhau chiều hôm  nay xin nhớ  mãi về  sau này. - -ĐK: Ghi vào đời hình bóng một  người  Đôi lúc  chân mơ  giầy khua  lối ngõ Tâm tư  bâng khuâng nghe chiều biệt  ly Theo khuất  nẻo  người đi. - Khi tôi đưa  chân người tôi mến tạm  xa biệt kinh  thành  Mong sao  đừng quên  mỗi lần  chiều qua cuối  tuần Có  tôi đợi trông  anh khi phố  cũ vừa  lên đèn. -      -Ai quên ai  khi bàn tay  trót nằm  trong lòng tay  rồi  Anh ơi  chuyện hai chúng  mình  mộng xưa khó  thành Biết  nhau chiều hôm  nay xin nhớ  mãi về  sau này. - -ĐK: Ghi vào đời hình bóng một  người  Đôi lúc  chân mơ  giầy khua  lối ngõ Tâm tư  bâng khuâng nghe chiều biệt  ly Theo khuất  nẻo  người đi. - Khi tôi đưa  chân người tôi mến tạm  xa biệt kinh  thành  Mong sao  đừng quên  mỗi lần  chiều qua cuối  tuần Có  tôi đợi trông  anh khi phố  cũ vừa  lên đèn.

Sheet nhạc bài: CHIỀU CUỐI TUẦN

Hợp âm