Lời bài hát
 Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ sao đi đằng trước Ta vác súng theo sau Nào ta đi cùng nhau Đều chân theo nhịp trống Các chiến sĩ tí hon Hát vang lên nào!Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ sao đi đằng trước Ta vác súng theo sau Nào ta đi cùng nhau Đều chân theo nhịp trống Các chiến sĩ tí hon Hát vang lên nào!Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ sao đi đằng trước Ta vác súng theo sau Nào ta đi cùng nhau Đều chân theo nhịp trống Các chiến sĩ tí hon Hát vang lên nào!Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ sao đi đằng trước Ta vác súng theo sau Nào ta đi cùng nhau Đều chân theo nhịp trống Các chiến sĩ tí hon Hát vang lên nào!

Sheet nhạc bài: CHIẾN SĨ TÍ HON

Hợp âm