Intro (Bé Hồng Hạnh): [F] | [C] | [C] | [F] | [F] | [G] | [F] | [C] | [F] Chị [F] ong nâu nâu nâu nâu Chị [Gm] bay đi đâu đi đâu ? Bác gà trống mới [F] gáy, ông [Bb] mặt trời mới [D] dậy Mà [Gm] trên những cành [C]......