Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Capo I.):   Trên trời cao có muôn vàn ánh sao Trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa Con chim rừng cất muôn vàn tiếng ca Cây trong vườn có muôn vàn lá hoa A á à a à a á aRiêng mặt trời chỉ có một mà thôi Và mẹ em chỉ có một trên đời Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi Và mẹ em chỉ có một trên đời   Trên trời cao có muôn vàn ánh sao Trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa Con chim rừng cất muôn vàn tiếng ca Cây trong vườn có muôn vàn lá hoa A á à a à a á aRiêng mặt trời chỉ có một mà thôi Và mẹ em chỉ có một trên đời Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi Và mẹ em chỉ có một trên đời  Và mẹ em chỉ có... một trên đời.   

Sheet nhạc bài: CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜI

Hợp âm