Sheet nhạc bài: CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG

Hợp âm

Lời bài hát

CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG - Hoàng Duyên
Nhịp: 3/4, tempo: 59, điệu: Ballad
=====
                  
1. Mây trời nhẹ  bay bay
Ơ anh này nhìn  hay hay
Sơ mi hồng người  cao cao
Tim em chợt đập  xôn xao 
Pre-chorus:
Ha ha ha ha ha ha ha  á
Người từ đâu ghé ngang nơi  chốn đây
Ha ha ha ha ha ha ha á
Để lòng em trót tương tư  anh này 
Chorus:
Người yêu  ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng  trông hoài
Người yêu  ơi ...
 Em thương à nhớ à mong tìm  ai í ai.
Có mấy non cao non cao thì  em cũng trèo
Có mấy sông  sâu sông sâu thì  em cũng chèo,
Em cũng chèo, người yêu  ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời.
            
2. Chân trời màu  xanh xanh
Trong tim này mình  anh anh
Hoa hồng mùi  thơm thơm
Đôi môi này chở  anh thơm 
Pre-Chorus:
Ha ha ha ha ha ha  ha
Người từ đâu ghé ngang nơi  chốn đây
Ha ha ha ha ha ha  ha
Để lòng  em trót tương tư  anh này 
Chorus:
Người yêu  ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng  trông hoài - 
Người yêu  ơi ...
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai.
Có mấy non cao non cao thì  em cũng trèo
Có mấy sông  sâu sông sâu thì  em cũng chèo,
em cũng chèo, người yêu  ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời. (2x)
Bridge:
Một  chờ hai đợi ba  trông
Bốn  thương, năm  nhớ,
Bảy tám chín  mong mười tìm
Một  chờ ...hai đợi ba trông
Bốn  thương, năm  nhớ,
Bảy tám chín  mong mười tìm.
Chorus:
Người yêu  ơi
Em đương chờ ai, đợi ai, ngóng  trông hoài - 
Người yêu  ơi ...
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai.
Có mấy non cao non cao thì  em cũng trèo
Có mấy sông  sâu sông sâu thì  em cũng chèo,
em cũng chèo, người yêu  ơi ...
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời.