Lời bài hát

Hợp âm dạo (Như Quỳnh):

      

  - -

Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến nước 
Mịt mù muôn phương biết trôi về nơi đâu 
Ngày xưa những đêm trăng úa màu
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau. 

Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt 
Mà lòng yêu nhau đã trăm lần thương đau 
Dòng sông nước xanh soi mái đầu
Ai biết được nông sâu nên đành lỡ duyên đầu. -

Yêu ai ai có hay nhưng vẫn yêu thương hoài
Dấu kín trong hồn ta
Khi yêu quên tháng ngày ngàn đời còn nhớ hoài
Đắm đuối trong sầu lo. 

Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước 
Một lần xa chân nếm bao niềm chua cay 
Vì khi đã yêu cho rất nhiều không lấy lại bao nhiêu
Nên lệ thắm tuôn nhiều. -

  -

- -

Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến nước 
Mịt mù muôn phương biết trôi về nơi đâu 
Ngày xưa những đêm trăng úa màu
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau. 

Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt 
Mà lòng yêu nhau đã trăm lần thương đau 
Dòng sông nước xanh soi mái đầu
Ai biết được nông sâu nên đành lỡ duyên đầu. -

Yêu ai ai có hay nhưng vẫn yêu thương hoài
Dấu kín trong hồn ta
Khi yêu quên tháng ngày ngàn đời còn nhớ hoài
Đắm đuối trong sầu lo. 

Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước 
Một lần xa chân nếm bao niềm chua cay 
Vì khi đã yêu cho rất nhiều không lấy lại bao nhiêu
Nên lệ thắm tuôn nhiều. -

Sheet nhạc bài: CAY ĐẮNG TÌNH ĐỜI

Hợp âm