Lời bài hát
 Chiều về, chiều về xuôi nước trên dòng sông Chợt nghe ai hát câu hò phu thê Quê hương điệu lý hai mùa Vấn vương hương lúa dây dưa tóc thề Đò nghèo không bến sông neo Mặc con nước lớn ngược dòng buông trôi Sao yêu thương quá câu hò Tiếng trai tiếng gái yêu nhau tiếng hò. ĐK: Hò hò ơi , gió sao gió mát trên đầu Dạ sao dạ sầu dạ nhớ người dưng  Hò hò ơi gió sao gió mát sau lưng Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.     Chiều về, chiều về xuôi nước tay chèo mau Đò đưa ai hát câu hò thương nhau Yêu nhau mọi thứ cho người Ghét nhau thì cái mo cau cũng đòi Tình cờ ta mới quen nhau Đừng như con sáo sổ lồng bay mau Gặp anh em ngọt câu hò Vắng anh em đợi câu hò trên sông.              Chiều về, chiều về xuôi nước trên dòng sông Chợt nghe ai hát câu hò phu thê Quê hương điệu lý hai mùa Vấn vương hương lúa dây dưa tóc thề Đò nghèo không bến sông neo Mặc con nước lớn ngược dòng buông trôi Sao yêu thương quá câu hò Tiếng trai tiếng gái yêu nhau tiếng hò. ĐK: Hò hò ơi , gió sao gió mát trên đầu Dạ sao dạ sầu dạ nhớ người dưng  Hò hò ơi gió sao gió mát sau lưng Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.     Chiều về, chiều về xuôi nước tay chèo mau Đò đưa ai hát câu hò thương nhau Yêu nhau mọi thứ cho người Ghét nhau thì cái mo cau cũng đòi Tình cờ ta mới quen nhau Đừng như con sáo sổ lồng bay mau Gặp anh em ngọt câu hò Vắng anh em đợi câu hò trên sông.

Sheet nhạc bài: CÂU HÒ TRÊN SÔNG

Hợp âm