Intro (Hồ Quang 8): [A] | [A] | [D] | [Bm] | [A] | [A] | [Bm] | [E] [A] | [A] | [D] | [Bm] | [A] | [A] | [E] | [A] [A] Bên ven bờ Hiền Lương chiều [Gbm] nay ra đứng trong [A] về Mắt [Bm] đượm tình [E7] quê đôi......