Ôi những dòng [Am] sông chảy [D] ra biển [Am] rộng [D] Ôi những cánh [Am][D] bay [Em7] giữa trời xanh [Em] Như em như anh ân tình nồng [Dm] thắm [Em7] Nhớ chăng ngày nào hai dứa yêu nhau Bao kỷ niệm [Am] xưa của [D] hai đứa [Am] mình [D]......