Lời bài hát

Intro (Hồ Lệ Thu) - Capo I.:

  

 

Vườn xuân thơm ngát ...
Hương xuân sắc hoa hàm tiếu
Hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu  
Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu  
Cánh hoa mỹ miều  

Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu
Cho tươi kiếp hoa u sầu quạnh hiu  
Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu
Dáng hoa yêu kiều  

Cánh bướm ríu rít vui bên hoa
Hương hoa bay nhanh đưa xa xa
Sắc thắm cánh bướm không phôi pha
Hoa thêm xinh tươi vương câu ca
Không gian như lắng trong bao la
Lúc cánh bướm đắm trong hương hoa
Tiếng hát thánh thót như ngân nga
Gió xuân la đà

Vườn xuân ong bướm ... ngất ngây, ngất ngây tình hoa
Như đang đắm say ru hồn lòng ta  
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa
Ý xuân chan hòa  

  

 

Vườn xuân thơm ngát ...
Hương xuân sắc hoa hàm tiếu
Hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu  
Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu  
Cánh hoa mỹ miều  

Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu
Cho tươi kiếp hoa u sầu quạnh hiu  
Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu
Dáng hoa yêu kiều  

Cánh bướm ríu rít vui bên hoa
Hương hoa bay nhanh đưa xa xa
Sắc thắm cánh bướm không phôi pha
Hoa thêm xinh tươi vương câu ca
Không gian như lắng trong bao la
Lúc cánh bướm đắm trong hương hoa
Tiếng hát thánh thót như ngân nga
Gió xuân la đà

Vườn xuân ong bướm ... ngất ngây, ngất ngây tình hoa
Như đang đắm say ru hồn lòng ta  
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa
Ý xuân chan hòa  

Cánh bướm ríu rít vui bên hoa
Hương hoa bay nhanh đưa xa xa
Sắc thắm cánh bướm không phôi pha
Hoa thêm xinh tươi vương câu ca
Không gian như lắng trong bao la
Lúc cánh bướm đắm trong hương hoa
Tiếng hát thánh thót như ngân nga
Gió xuân la đà

Vườn xuân ong bướm ... ngất ngây, ngất ngây tình hoa
Như đang đắm say ru hồn lòng ta  
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa
Ý xuân chan hòa  

Vườn xuân ong bướm ... ngất ngây, ngất ngây tình hoa
Như đang đắm say ru hồn lòng ta  
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa
Ý xuân chan hòa  

Sheet nhạc bài: CÁNH BƯỚM VƯỜN XUÂN

Hợp âm