[D] Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc [Em] hoa hàm tiếu [A] Hoa đưa khát khao duyên nồng tình [D] yêu Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu [A] Cánh hoa mỹ [D] miều Một hôm cánh bướm tung tăng đến [Em] dâng tình yêu [A] Cho tươi kiếp hoa......