Lời bài hát
Hợp âm CÁ VÀNG BƠI Hợp âm dạo:      Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bểnước Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong. Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bểnước Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bểnước Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.

Sheet nhạc bài: CÁ VÀNG BƠI

Hợp âm