Lời bài hát
Hợp âm dạo:  --  -    - -  -Trời cao trong xanh sương sớm long lanh Mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh. Bầy chim non hát ca  vang Đàn bướm lượn tung tăng bay lượn  theo bước chân đi  tới  trường.Trời  cao trong  sáng nhìn đất  nước đổi  mới muôn  màu, Mùa xuân đã  đến, mang cho  chúng em bao hy  vọng. Nhờ  có công ơn cách  mạng mới  có hôm  nay sáng  ngời Đời đời ghi nhớ  ơn Đảng Cộng sản Việt  Nam Nhớ  ơn cách mạng và Bác  Hồ. Cùng  tiến bước dưới  cờ, hát  ca xây  dựng Tổ quốc ta sáng ngời  Chúng em mau trưởng  thành  Tương lai  đang đón chờ tay em  và noi theo bước  đàn anh Tương lai đang đón chờ tay em  đi xây dựng nước  nhà. 

Sheet nhạc bài: CA NGỢI TỔ QUỐC

Hợp âm