Hợp âm dạo: [Dm7] | [Dm7] | [Dm7] | [Dm7] [Eb] | [Eb] | [Eb] | [Eb][Cm] | [Cm] | [Cm] [Eb][Eb] | [Gm] | [Gm] [Gm] Hai tay anh ngấm sương ròng [Dm] rét đông [Dm][Gm] Đôi vai anh mang nỗi buồn [D] rất lâu [F][C] Chân anh lang thang kiếm em ở [Gm] khắp [Csus4] chốn......