Lời bài hát
Hợp âm dạo:   Hai tay anh ngấm sương ròng  rét đông    Đôi vai anh mang nỗi buồn  rất lâu    Chân anh lang thang kiếm em ở  khắp  chốn Nước mắt  trào, biết  em giờ ở  nơi đâu.   Đôi khi cô  đơn giết anh từng  cơn em  hỡi  Bao nhiêu nước mắt để đổi bình  yên bên  em  Sau bao lâu  quên, tối nay mình anh lê bước Anh ước gì, cánh  tay mình đừng  buông ra.Chạy theo  em ở nơi trời  xa lắm, Em  ơi người ơi tình  ơi Chạy đi  đâu để có niềm vui vùi chôn  nỗi buồn  Hạ sang  thu còn chưa kịp  thay lá kia sao lòng em vội  thay Anh  ở lại để ôm một mình  nhớ thương  Ngày không  em lòng anh tựa  đông, Giá băng theo chiều tan màu  mưa Một lần  xa vòng tay của em là bao  bão lòng  Nhìn vào  mắt của em giờ  đây, Khoé mi  anh lệ tuôn thật  cay Anh rất buồn, nhưng  không biết phải  làm sao.              Đôi khi cô  đơn giết anh từng  cơn em  hỡi  Bao nhiêu nước mắt để đổi bình  yên bên  em  Sau bao lâu  quên, tối nay mình anh lê bước Anh ước gì, cánh  tay mình đừng  buông ra.Chạy theo  em ở nơi trời  xa lắm, Em  ơi người ơi tình  ơi Chạy đi  đâu để có niềm vui vùi chôn  nỗi buồn  Hạ sang  thu còn chưa kịp  thay lá kia sao lòng em vội  thay Anh  ở lại để ôm một mình  nhớ thương  Ngày không  em lòng anh tựa  đông, Giá băng theo chiều tan màu  mưa Một lần  xa vòng tay của em là bao  bão lòng  Nhìn vào  mắt của em giờ  đây, Khoé mi  anh lệ tuôn thật  cay Anh  rất buồn, nhưng  không biết phải  làm sao.  Anh  rất buồn , nhưng anh cũng chẳng  còn  em.

Sheet nhạc bài: BUỒN CỦA ANH

Hợp âm