Lời bài hát
 Hợp âm dạo:            (Rum & Sing ver.)Gặp em có lẽ đó do duyên phận Làm sao có thể giấu tâm tư này? Dù cho em luôn khó nhưng anh vẫn... Chở che mình người không muốn đổi thay  Sẽ mãi tình yêu đó Dẫu có biết mình ngược đường tình Thì anh vẫn yêu người Hãy nói đi được không?Người ơi em hãy nói cho anh hiểu Rằng em cứng rắn để làm gì vậy? Mà sao em không có tin anh thế? Để cho lòng này đau lắm biết không?  Hãy nghĩ về anh thôi  Sẽ đến lúc mình chung đường Chỉ mong người sẽ thấu Tình yêu dành em mãi Chợt nhận ra anh yếu đuối Thực lòng này rơi nước mắt Dòng lệ từ anh, có thể lay động đến  trái tim em? Đừng cố chấp quên anh, ngừng đắn đo Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta Tình yêu mà em muốn Ở ngay cạnh em đó... là anh   Gặp em có lẽ đó do duyên phận Làm sao có thể dấu tâm tư này? Dù cho em luôn khó nhưng anh vẫn.. Chở che mình người không muốn đổi thay  Sẽ mãi tình yêu đó  Dẫu có biết mình xuôi đường tình Thì anh vẫn yêu người Hãy nói đi được không?Người ơi em hãy nói cho anh hiểu Rằng em cứng rắn để làm gì vậy? Mà sao em không có tin anh thế? Để cho lòng này đau lắm biết không?  Hãy nghĩ về anh thôi  Sẽ đến lúc mình chung đường Chỉ mong người sẽ thấu Tình yêu dành em mãi Chợt nhận ra anh yếu đuối Thực lòng này rơi nước mắt Dòng lệ từ anh, có thể lay động đến trái tim em? Đừng cố chấp quên anh, ngừng đắn đo Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta Tình yêu mà em muốn Ở ngay cạnh em đó...Chợt nhận ra anh yếu đuối Thực lòng này rơi nước mắt Dòng lệ từ anh, có thể lay động đến  trái tim em Đừng cố chấp quên anh, ngừng đắn đo Vì chẳng ai có thể yêu hộ chúng ta Tình yêu mà em muốn Ở ngay cạnh em đó ... là anh

Sheet nhạc bài: BƯỚC CHẦM CHẬM

Hợp âm

Buoc cham cham 01

Buoc cham cham 02

Buoc cham cham 03

Buoc cham cham 04

Buoc cham cham.pdf_1