Hợp âm dạo (Hari Won): [C] | [Am] | [Dm] [G] | [Em][Am][D/F#] | [G] | [C][Am] [Dm][G] | [E][Am] | [Fm][C] | [G] Khi [C] thầy viết [Em] bảng bụi [C#] phấn rơi [Em] rơi Có [G/B] hạt bụi [Bb] nào rơi [F] trên bục [A] giảng Có......