Lời bài hát
Hợp âm dạo (Hari Won):          Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vươn trên tóc thầy --Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay  Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ         Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay  Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vươn trên tóc thầy       ...

Sheet nhạc bài: BỤI PHẤN

Hợp âm