Lời bài hát
 Nhớ mãi câu ca chiều ấy, êm ái như trong chiều nay Có tiếng ai kia thầm nói, vững tin nơi bàn tay Đắp xây cõi đời. Nếu nhớ nhau ta tìm đến Dăm miếng cau nên tình duyên, có lúa nâng niu đời sống Có trăng soi tình thương, bóng ai cùng thôn.Thẹn thùng gì khi ta gặp nhau trên đường vắng Trao nhau đôi câu ấm lòng Ghi nên bao tin yêu để duyên ta càng sâu Mong cho thôn xóm tươi màu Vì đời còn tin yêu thì thương nhau còn mãi Như khi trăng soi giữa đời Câu ca dâng chơi vơi còn ghi trong lòng tôi Trăng ơi trăng sáng ngàn nơi.Nhớ mái tranh xưa đầm ấm Ghi biết bao nhiêu niềm thương Nhớ bóng trăng soi đầu xóm Nhớ câu ca đầu thôn khắc ghi cõi lòng Gió mát trăng thanh đẹp quá Gieo biết bao nhiêu vần thơ Muốn nói lên muôn ngàn ý Hát lên muôn bài ca những khi chiều mơ.Thẹn thùng gì khi ta gặp nhau trên đường vắng Trao nhau đôi câu ấm lòng Ghi nên bao tin yêu để duyên ta càng sâu Mong cho thôn xóm tươi màu Vì đời còn tin yêu thì thương nhau còn mãi Như khi trăng soi giữa đời Câu ca dâng chơi vơi còn ghi trong lòng tôi Trăng ơi trăng sáng ngàn nơi.Nhớ mái tranh xưa đầm ấm Ghi biết bao nhiêu niềm thương Nhớ bóng trăng soi đầu xóm Nhớ câu ca đầu thôn khắc ghi cõi lòng Gió mát trăng thanh đẹp quá Gieo biết bao nhiêu vần thơ Muốn nói lên muôn ngàn ý Hát lên muôn bài ca những khi chiều mơ.

Sheet nhạc bài: BÓNG NGƯỜI CÙNG THÔN

Hợp âm