Lời bài hát
Hợp âm BÔNG HỒNG TẶNG CÔ  Intro:                  -    Em trồng giàn bông truớc cửa nhà em Em dành một cây cho cô giáo hiền Giàn bông lên, đua chen sắc huơng. Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng -  Cây bông hồng, em trồng tặng cô Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội Mát dịu mùi hương, như tình thương mến Cô dành cho chúng em  Cây bông hồn ... tấm lòng em đó  Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền Đôi tay ân cần dịu êm.Em trồng giàn bông truớc cửa nhà em Em dành một cây cho cô giáo hiền Giàn bông lên, đua chen sắc huơng. Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng -  Cây bông hồng, em trồng tặng cô Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội Mát dịu mùi hương, như tình thương mến Cô dành cho chúng em Cây bông hồn, tấm lòng em đó  Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền Đôi tay ân cần dịu êm.                -      Em trồng giàn bông truớc cửa nhà em Em dành một cây cho cô giáo hiền Giàn bông lên, đua chen sắc huơng. Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng -  Cây bông hồng, em trồng tặng cô Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội Mát dịu mùi hương, như tình thương mến Cô dành cho chúng em  Cây bông hồng ... tấm lòng em đó  Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền Đôi tay ân cần dịu êm.Cây bông hồng, em trồng tặng cô Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội Mát dịu mùi hương, như tình thương mến Cô dành cho chúng em Cây bông hồng tấm lòng em đó  Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền Đôi tay ân cần dịu êm. Đôi tay ân cần dịu êm.

Sheet nhạc bài: BÔNG HỒNG TẶNG CÔ

Hợp âm