Thu gọn

Hợp  âm dạo (Mỹ Linh): [G] | [D] | [Gm] | [G7] | [Cm] | [Cm][Dm] | [Dm] [Gm] | [Bb] | [Dm] | [Dm][Dm] | [Dm] | [Gm] [Gm] | [Cm] | [Cm][D] | [D] | [Gm] | [Gm] Xa em [Dsus4] rồi [Dm]… Anh mới [Gm] thấy em [F] như......